ToyaHiroshi
ToyaHiroshi

大阪大学大学院医学系研究科 特任研究員。哲学・倫理学を研究しつつ、ポピュラーミュージックを中心としたカルチャーにも関心をもつ。著書に『Jポップで考える哲学-自分を問い直すための15曲』(講談社)/2016年)、『ハンス・ヨナスを読む』(堀之内出版/2018年)。